teoria

Gatunki muzyczne – jak powstają?

Gatunki muzyczne – jak powstają?

Powstanie odpowiednich nurtów w muzyce uzależnione jest w głównej mierze od tego, jakie czynniki przesądzają o zakwalifikowaniu poszczególnych utworów do określonej kategorii muzycznej. I tak, można wyszczególnić mnóstwo rozmaitych czynników mających ogromny wpływ na przyporządkowanie danego dzieła artystycznego do danej stylizacji i zaszufladkowanie go w konkretnej kategorii. O jakich parametrach mowa? Więcej w dalszych częściach.
Wśród nadrzędnych czynników charakteryzujących określone kategorie muzyczne wyróżnia się między innymi rodzaj środków zastosowanych do wyprodukowania danego utworu. Mowa tu także o zakresie wykorzystanych środków. Fachowo określa się to pojęciem obsady. Niemniej jednak, na podstawie właśnie tego czynnika wydziela się muzykę chóralną, muzykę kameralną, muzykę instrumentalną, muzykę wokalną oraz gatunek łączony, jaki obejmuje muzykę wokalno-instrumentalną, muzykę elektroniczną, muzykę orkiestrową czy też kategorię elektroakustyczną.

Następnym nieodzownym czynnikiem współczesnych oraz dawnych utworów muzycznych, przesądzającym o przydzieleniu danego dzieła do szufladki pod określoną nazwą gatunku muzycznego jest przede wszystkim liczba zastosowanych przy jego tworzeniu instrumentów oraz równie kluczowa okazuje się ilość głosów wokalnych. Biorąc ten czynnik pod uwagę, wyszczególnia się standardowy podział na muzykę solistyczną, więc jak wskazuje na to już samo nazewnictwo tejże kategorii- wówczas gra solista. Można też wspomnieć o grze zespołowej, a więc jest w utworze udział czynny więcej niż jednego wykonawcy. Dodatkowo, nie możemy podczas charakterystyki tego typu podziałów pominąć muzyki kameralnej, o jakiej można mówić w momencie, gdy mamy do czynienia z utworami muzycznymi, w jakie zaangażowani są przynajmniej dwaj muzycy bądź więcej. Do tego na koniec jeszcze kwestia muzyki symfonicznej, a więc w niej występuje orkiestra symfoniczna.
Autor artykułu:

Share this post