teoria

Muzyka – podstawowy podział

Muzyka – podstawowy podział

Niezależnie od tego, o jakich gatunkach muzycznych mowa, zawsze wydziela się kilka charakterystycznych czynników na podstawie których kształtuje się dzieła artystyczne. I tak za podstawowe elementy utworu w tym wymiarze uznaje się przede wszystkim rytm, słowa, melodia i harmonia. Biorąc te elementy pod uwagę, można było ustalić określoną klasyfikację. O czym mowa? Sprawdź w dalszych częściach tekstu.
Jako nadrzędne części składowe uznaje się w każdym dziele artystycznym przede wszystkim melodykę, rytmikę, dynamikę oraz harmonikę. Do tego dochodzi też kolorystyka, artykulacja oraz agogika. W przypadku muzyki w dzisiejszym wymiarze, a więc muzyki współczesnej, mówi się też o akustyce. Podział dzieł artystycznych jest naprawdę szeroki, ale generalnie, patrząc na sferę muzyki euroatlantyckiego kręgu kulturowego wyszczególnia się najbardziej charakterystyczną klasyfikację obejmującą podział na podstawie między innymi formy przekazu.

Wtedy wydziela się muzykę rozrywkową, muzykę ludową, muzykę profesjonalną. Jeśli chodzi o pierwszą z tych kategorii, to jest to muzyka tworzona z zastosowaniem środków masowego przekazu, bowiem to za ich pośrednictwem utwory te są przekazywane odbiorcom. Muzyka ludowa zaś jest realizowana i utrwalana poprzez wykorzystywanie naśladownictwa, czyli po prostu w wielkim skrócie ujmując- przekazywanie utworów artystycznego przekazu z pokolenia na pokolenie. Co do muzyki profesjonalnej zaś, to jest ona realizowana z wykorzystaniem notacji muzycznej. Kolejny podział muzyki w tym wymiarze to ze względu na środki wykonawcze i na tej podstawie wyszczególnia się muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną oraz instrumentalną.
Autor artykułu:

Share this post