teoria

Muzyka – jak wyróżnia się gatunki?

Muzyka – jak wyróżnia się gatunki?

Pojęcie muzyka to termin na tyle szeroki, że nie można objąć go jakimikolwiek granicami, a wszystko za sprawą faktu, iż jest to obszar non stop rozwijający się. Przekłada się to w głównej mierze na systematyczny rozkwit wielorakich gatunków i ich różnorodnych podgatunków. Co więcej, przybywa nurtów, które stanowią swego rodzaju eksperymenty artystyczne a z czasem – zyskując rozległe grono odbiorców, po prostu zostają w dziedzinie muzyki na stałe, utrwalając się jako zupełnie nowy gatunek. Niemniej jednak, bez względu na to, czy w grę wchodzi kreowanie zupełnie nowych dźwięków, czy też tworzenie w sferze gatunku doskonale każdemu już znanemu, zawsze istnieje pewien określony podział na rodzaje, co wynika z wzięcia pod uwagę kilku standardowych czynników. Tym właśnie czynnikom poświęcimy niniejszy artykuł.

Po pierwsze, muzyczne kategorie wyróżnia się na podstawie zakresu środków artystycznych, jakie są używane w celu uzyskania melodii. W grę wchodzi tu zatem między innymi specyficzny podział na muzykę kameralną, elektroniczną, chóralną, wokalno-instrumentalną, jak i elektroakustyczną. Co więcej, biorąc pod uwagę przeznaczenie utworu muzycznego, można mówić o muzyce filmowej, baletowej, operetkowej, operowej, czy teatralnej. Cztery ostatnie ze wspomnianych gatunków to tak zwane podkategorie muzyki scenicznej. Dodatkowo, jako trzeci z nadrzędnych i głównych czynników wyróżniania gatunków muzycznych wydziela się ilość wykorzystywanych instrumentów oraz głosów wokalnych. Patrząc zaś na warunki, w jakich muzyka jest uprawiana, można mówić o podziale na ludową, dworską, kościelną, miejską.
Autor artykułu:

Share this post