teoria

Muzyka i jej gatunki

Muzyka i jej gatunki

Nie ma możliwości, aby zarówno dzieła muzyczne wywodzące się jeszcze z dawnych pokoleń, czy nawet i te z okresu prehistorii, jak również utwory współcześnie tworzone, jasno skonkretyzować, wstawiając je do jednej, ściśle określonej kategorii i szufladkując w zakresie jednego nurtu artystycznego przejawu. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób tworzone są kategorie poszczególnych nurtów muzycznych i na czym owa selekcja i klasyfikacja się w praktyce opiera. I tej właśnie tematyce poświęcony zostanie niniejszy wirtualny poradnik.
Do zdecydowanie najbardziej istotnych czynników charakteryzujących muzykę i utwory muzyczne zaliczyć należy ich funkcje, czyli przeznaczenie. Biorąc tenże czynnik pod uwagę, wydziela się między innymi muzykę funkcjonalną, muzykę autonomiczną, muzykę sceniczną, a także muzykę liturgiczną.

W kontekście muzyki scenicznej warto wspomnieć również o paru podkategoriach, jakie ją tworzą, a mianowicie –muzyka filmowa, muzyka teatralna, opera oraz balet. Ze względu na cechy formalne oraz genetyczne, warto wspomnieć także o podziale na trzy specyficzne odłamy, wręcz nurty artystyczne w zakresie muzyki, do jakich zalicza się niewątpliwie muzykę ludową, muzykę rozrywkową oraz muzykę poważną. Pod kątem cech stylistycznych bardzo ważny jest podział na muzykę pod kątem epok. W tym wymiarze podział obejmuje następujące kategorie, a więc muzykę renesansową, muzykę średniowieczną, muzykę antyczną, muzykę barokową, a w jej obrębie muzykę renesansową oraz średniowieczną, muzykę klasyczną, romantyczną i wreszcie muzykę współczesną. Wyżej wspomniane kategorie muzyki podzielonej pod kątem cech stylistycznych wyszczególniliśmy w przypadkowej kolejności.
Autor artykułu:

Share this post