teoria

Muzyka dawnych pokoleń

Muzyka dawnych pokoleń

Pierwsze utwory muzyczne ciężko jest scharakteryzować, a tym bardziej trudne byłoby określenie nawet przy wnikliwej analizie dawnych przejawów kultury starożytnych ludów kiedy one powstały, co wynika z faktu, że muzyka to potężna machina artystycznego przekazu, jaka funkcjonuje wraz z ludzkością od zarania dziejów. Są jednak utrwalone na kartach historii pewne charakterystyczne zapiski pokazujące przynajmniej orientacyjnie, jak niegdyś wyglądała muzyka dawnych pokoleń. Więcej ciekawostek na ten temat znajdziesz w dalszych fragmentach.
Muzyka jaką uważa się za najstarszą pochodzi z czasów nawet 3 – 5 tysięcy lat przed naszą erą! Czy możesz to sobie wyobrazić, że pierwsi ludzie na świecie kreowali samodzielne dźwięki artystyczne, a ich melodie powstawały z zastosowaniem pierwowzorów dzisiejszych instrumentów muzycznych.

Mowa tu między innymi o takich elementach jak piszczałki, czy też muszle, jakie robione były z zastosowaniem powszechnie wtedy dostępnego materiału budulcowego jakim były kości. Zdaniem ekspertów w dziedzinie muzykologii, pierwsze dzieło, jakie przetrwało to sumeryjski hymn, który powstał właśnie we wspomnianym wcześniej okresie między 3 a 5 tysiącami lat przed naszą erą. Muzykę w szczególności upodobały sobie starożytne plemiona greckie, egipskie, mezopotamskie ludy oraz Chińczycy. Niewiele trzeba było czekać na to, aby Grecy, mieszkańcy Mezopotamii oraz dawnego Egiptu zaczęli tworzyć utwory zapisywane. Wracając na moment do pierwszego zanotowanego dzieła muzycznego, to był to wspomniany już wcześniej hymn do Nikkal.
Autor artykułu:

Share this post