muzyka

Muzyka kiedyś i dziś

Muzyka kiedyś i dziś

Pojęcie muzyki to coś, co jest wszechobecne w świecie, zarówno w wymiarze dzisiejszym i współczesnym rozumieniu artystyczności, jak także wśród dawnych pokoleń, w tym nawet i ludów starożytnych. Powód? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju dzieła artystyczne a muzyczne jak najbardziej do artystycznego przejawu kultury się zalicza, stanowią wyraz ludzkiego postrzegania otaczającej rzeczywistości, sposób na skuteczne przekazywanie oraz utrwalanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji, przekazywanie emocji, uczuć itd. Wszystko to pociąga za sobą bardzo dynamiczny rozwój muzyki i jej poszczególnych gatunków. O czym mowa w kontekście muzyki dziś a kiedyś? Sprawdź poniżej.

Najstarszymi instrumentami muzycznymi, które prawdopodobnie były wykorzystywane już w okresie epoki prehistorycznej, okazywały się piszczałki, a jeszcze wcześniej zauważono, że pierwsze, prymitywne, ale jednak dźwięki można było uzyskiwać za sprawą postukiwania rytmicznie w muszle. Wszystkie pierwowzory współczesnych prawdziwych instrumentów muzycznych, które tworzone były stulecia temu i wręcz epoki temu, produkowano z prostych materiałów jakimi były głównie wszechstronnie dostępne kości. Nie stanowiło to jednak żadnej trudności dla starożytnych ludów, aby wydobywać z tych elementów konkretne dźwięki, jakie powoli zaczęto składać w osobne utwory muzyczne. Jeszcze w trakcie istnienia ludów dawnej Mezopotamii nie było znane zapisywanie i w ten sposób utrwalanie muzyki, ale nie trzeba było na ten przełom w sferze kultury muzycznej zbyt długo czekać, bowiem pierwszy zanotowany utwór artystyczny śpiewany pojawił się prawdopodobnie w 1400 roku przed naszą erą. U Greków i Rzymian, dawnych ludów Chin oraz Egiptu odnotowywanie utworów muzycznych było już standardem.
Autor artykułu:

Share this post