muzyka

Jak dzielić muzykę?

Jak dzielić muzykę?

Pojęcie utworu muzycznego jest na tyle szerokie w swym wymiarze, że w zasadzie nie ma się co dziwić, iż jest mnóstwo przeróżnych definicji dzieł artystycznych tego rodzaju. Konieczne okazuje się natomiast zwrócenie uwagi na to, że istnieją pewne czynniki nieodzownie wpływające na kształtowanie się pewnych konkretnych klasyfikacji dzieł muzycznych. O czym mowa? O jakie czynniki i elementy utworów z zakresu muzyki chodzi? Sprawdź to w dalszych fragmentach naszego niniejszego artykułu.
Ze względu na to, jakie zastosowane zostały określone środki wykonawcze przez artystę tworzącego dany utwór artystyczny, można wyszczególnić w klasyfikacji ogólnej muzyki typowej dla europejskiego kręgu kulturowego na pewno dziedzinę zwaną muzyką wokalną. Dodatkowo dochodzi do tego również muzyka instrumentalna oraz muzyka łącząca oba te odłamy, czyli muzyka instrumentalno-wokalna. Nie bez znaczenia okazuje się również inny czynnik, a mianowicie liczba wykonawców danego dzieła artystycznego.

Na tej podstawie można mówić o wyodrębnieniu takich podkategorii muzycznych jak przede wszystkim muzyka solowa, muzyka kameralna, muzyka koncertowa jaka innymi słowami określana jest mianem muzyki estradowej, a w jej obrębie można tez mówić o poddziałach muzycznych do jakich klasyfikuje się muzyka symfoniczna oraz muzyka chóralna. Następny podział bazuje zaś na przeznaczeniu. Pod tym kątem mówi się między innymi o muzyce funkcjonalnej, a także o muzyce autonomicznej, muzyce scenicznej, w jakiej zakres wchodzi szeroki wachlarz rozlicznych odmian i nurtów, z czego zdecydowanie najpopularniejsze są muzyka teatralna, muzyka filmowa, balet oraz opera. Do tego warto także wspomnieć o muzyce liturgicznej, która też zajmuje bardzo istotną pozycję.
Autor artykułu:

Share this post